POLÍTICA DE PRIVACITAT

El dret sobre la utilització de les dades personals està reconegut a l’article 18 de la Constitució i regulat per la Llei  Orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)  i per la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades de caràcter personal i drets digitals (LOPD-GDD) , i el permís per a la seva utilització recau sobre la persona i/o el seu representat legal.

És per això que la marca  “Escola Catalana de Triatló ”  sol·licita el consentiment de la persona, pares i/o representants legals per la utilització de les seves dades personals.

L’Escola Catalana de Triatló es compromet a utilitzar les dades personals amb l’únic objectiu d’informar sobre les activitats a realitzar i mai per comercialitzar aquestes directa i/o indirectament per a qualsevol altre fi.

Els usuaris que accepten la Política de Privacitat de l’Escola Catalana de Triatló accepten la utilització de les seves dades personals per rebre informació dels grups de l’Escola Catalana de Triatló i del seu projecte. 

L’Escola Catalana de Triatló no compartirà les dades personals amb tercers en cap moment.